نتایج جستجو- روی شماره ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
184 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ - ۲۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ دلار
183 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ واژاپشاولا ۳۰۰ ۹۰۰ دلار
182 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ واژاپشاولا ۳۰۰ ۱,۰۰۰ دلار
178 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ - ۴۰ ۴۰ دلار
177 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ - ۲۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ دلار
176 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ واژاپشاولا ۳۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ دلار
175 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ - ۲۵ ۱۵ دلار
174 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ واژاپشاولا ۹۵ ۱۰۰ دلار
173 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ واژاپشاولا ۱۲۰ ۱۰۰ دلار
172 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ واژاپشاولا ۸۰ ۷۰ دلار
171 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ واژاپشاولا ۶۰ ۴۰ دلار
170 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۵۰ ۴۰ دلار
169 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ واکه ۱۵۰ ۲,۰۰۰ دلار
168 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ خیابان واژاپشاولاَ ۴۵ ۳۵۰ دلار
167 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ خیابان نوتسوبیدزه ۱۰۰ ۶۰,۰۰۰ دلار
166 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ خیابان پکینی ۸۰ ۸۰ دلار
164 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ گلدانی ۲۰۰ ۵۰۰ دلار
163 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ واژاپشاولا ۵۰ ۲۵۰ دلار
162 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ واژاپشاولا ۴۰ ۳۰۰ دلار
161 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ واکه ۱۰۰ ۸۰۰ دلار
پیش قروش استثنایی در تقلیسپیش قروش استثنایی در تقلیس
خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعات بازار ملک، از جمله معرفی بهترین موارد جهت خرید، فروش و رهن و اجاره و ... مطلع شوید.