نتایج جستجو- روی شماره ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
176 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ واژاپشاولا ۳۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ دلار
175 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ - ۲۵ ۱۵ دلار
174 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ واژاپشاولا ۹۵ ۱۰۰ دلار
173 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ واژاپشاولا ۱۲۰ ۱۰۰ دلار
172 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ واژاپشاولا ۸۰ ۷۰ دلار
171 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ واژاپشاولا ۶۰ ۴۰ دلار
170 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۵۰ ۴۰ دلار
169 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ واکه ۱۵۰ ۲,۰۰۰ دلار
168 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ خیابان واژاپشاولاَ ۴۵ ۳۵۰ دلار
167 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ خیابان نوتسوبیدزه ۱۰۰ ۶۰,۰۰۰ دلار
166 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ خیابان پکینی ۸۰ ۸۰ دلار
164 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ گلدانی ۲۰۰ ۵۰۰ دلار
163 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ واژاپشاولا ۵۰ ۲۵۰ دلار
162 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ واژاپشاولا ۴۰ ۳۰۰ دلار
161 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ واکه ۱۰۰ ۸۰۰ دلار
158 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ واژاپشاولا مترو دلیسی ۱۵۰ ۸۰۰ دلار
157 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ خیابان کازبیگی ۸۵ ۵۰۰ دلار
156 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ گلدانی ۴۴ ۲۳,۱۰۰ دلار
155 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ گلدانی ۴۴ ۲۳,۱۰۰ دلار
154 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ لیسی لیک ۶۵ ۴۸,۵۰۰ دلار
پیش قروش استثنایی در تقلیسپیش قروش استثنایی در تقلیس
خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعات بازار ملک، از جمله معرفی بهترین موارد جهت خرید، فروش و رهن و اجاره و ... مطلع شوید.