نتایج جستجو- روی شماره ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
203 ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ technnical university ۹۰ ۷۲,۰۰۰ دلار
202 ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ خیابان جرتلی ۲۳۳ ۴۵۰ دلار
199 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ سیمون کاندلاکی ۳۵۰ ۳۵۰,۰۰۰ دلار
198 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ سیمون کاندلاکی ۳۰۰ ۰ دلار
197 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ لیسی لیک ۶۵ ۴۵,۵۰۰ دلار
196 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۱۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ دلار
195 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ آقماشنبلی ۲۷۳ ۹۵۰,۰۰۰ دلار
194 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۱۰۰ ۸۰,۰۰۰ دلار
193 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۱۰۰ ۷۰۰ دلار
192 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۵۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ دلار
191 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۲۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ دلار
190 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۱۰۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ دلار
189 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۲۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ دلار
188 ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ From Akhmeteli subway 7 minutes by walk ۲۰۰ ۶۷۰ دلار
185 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ -- ۳۲۰ ۳,۲۰۰ دلار
184 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ - ۲۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ دلار
183 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ واژاپشاولا ۳۰۰ ۹۰۰ دلار
182 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ واژاپشاولا ۳۰۰ ۱,۰۰۰ دلار
178 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ - ۴۰ ۴۰ دلار
177 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ - ۲۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ دلار
پیش قروش استثنایی در تقلیسپیش قروش استثنایی در تقلیس
خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعات بازار ملک، از جمله معرفی بهترین موارد جهت خرید، فروش و رهن و اجاره و ... مطلع شوید.