نتایج جستجو- روی شماره ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
209 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ واگه ۸۰ ۱۰۴,۰۰۰ دلار
208 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ واگه ۸۰ ۱۰۴,۰۰۰ دلار
207 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ میسکویچی ۹۲ ۸۷,۸۰۰ دلار
206 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ میسکویچی ۹۲ ۸۷,۸۰۰ دلار
203 ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ technnical university ۹۰ ۷۲,۰۰۰ دلار
188 ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ From Akhmeteli subway 7 minutes by walk ۲۰۰ ۶۷۰ دلار
179 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ بلوارفرحزادی عباسی اناری ۱۶۸ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار
169 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ واکه ۱۵۰ ۲,۰۰۰ دلار
168 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ خیابان واژاپشاولاَ ۴۵ ۳۵۰ دلار
167 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ خیابان نوتسوبیدزه ۱۰۰ ۶۰,۰۰۰ دلار
164 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ گلدانی ۲۰۰ ۵۰۰ دلار
163 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ واژاپشاولا ۵۰ ۲۵۰ دلار
162 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ واژاپشاولا ۴۰ ۳۰۰ دلار
161 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ واکه ۱۰۰ ۸۰۰ دلار
158 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ واژاپشاولا مترو دلیسی ۱۵۰ ۸۰۰ دلار
157 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ خیابان کازبیگی ۸۵ ۵۰۰ دلار
156 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ گلدانی ۴۴ ۲۳,۱۰۰ دلار
155 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ گلدانی ۴۴ ۲۳,۱۰۰ دلار
154 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ لیسی لیک ۶۵ ۴۸,۵۰۰ دلار
153 ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ لیسی لیک ۹۰ ۶۷,۵۰۰ دلار
پیش قروش استثنایی در تقلیسپیش قروش استثنایی در تقلیس
خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعات بازار ملک، از جمله معرفی بهترین موارد جهت خرید، فروش و رهن و اجاره و ... مطلع شوید.