نتایج جستجو- روی شماره ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
203 ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ technnical university ۹۰ ۷۲,۰۰۰ دلار
202 ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ خیابان جرتلی ۲۳۳ ۴۵۰ دلار
200 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ طاهرخانی ۳۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار
199 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ سیمون کاندلاکی ۳۵۰ ۳۵۰,۰۰۰ دلار
198 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ سیمون کاندلاکی ۳۰۰ ۰ دلار
197 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ لیسی لیک ۶۵ ۴۵,۵۰۰ دلار
196 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۱۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ دلار
195 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ آقماشنبلی ۲۷۳ ۹۵۰,۰۰۰ دلار
194 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۱۰۰ ۸۰,۰۰۰ دلار
193 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۱۰۰ ۷۰۰ دلار
192 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۵۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ دلار
191 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۲۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ دلار
190 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۱۰۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ دلار
189 ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۲۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ دلار
188 ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ From Akhmeteli subway 7 minutes by walk ۲۰۰ ۶۷۰ دلار
187 ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ طاهرخانی ۳۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار
186 ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ طاهرخانی ۳۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار
185 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ -- ۳۲۰ ۳,۲۰۰ دلار
184 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ - ۲۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ دلار
183 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ واژاپشاولا ۳۰۰ ۹۰۰ دلار
پیش قروش استثنایی در تقلیسپیش قروش استثنایی در تقلیس
خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعات بازار ملک، از جمله معرفی بهترین موارد جهت خرید، فروش و رهن و اجاره و ... مطلع شوید.